√оловна ѕослуги ѕрограми ÷≥ни –еЇстр ƒодатково
¬идача ќбслуговуванн¤  ористуванн¤ ≈÷ѕ

”краинска¤ баннерна¤ сеть
÷ентр сертиф≥кац≥њ ключ≥в маЇ право:
 • надавати послуги електронного цифрового п≥дпису та обслуговувати сертиф≥кати ключ≥в;

 • отримувати та перев≥р¤ти ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ реЇстрац≥њ п≥дписувача ≥ формуванн¤ сертиф≥ката ключа безпосередньо у юридичноњ або ф≥зичноњ особи чи у њњ уповноваженого представника.

   ÷ентр сертиф≥кац≥њ ключ≥в зобов'¤заний:
   • забезпечувати захист ≥нформац≥њ в автоматизованих системах в≥дпов≥дно до законодавства;

   • забезпечувати захист персональних даних, отриманих в≥д п≥дписувача, зг≥дно з законодавством;

   • встановлювати п≥д час формуванн¤ сертиф≥ката ключа належн≥сть в≥дкритого ключа та в≥дпов≥дного особистого ключа п≥дписувачу;

   • своЇчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертиф≥кати ключ≥в у випадках, передбачених цим «аконом;

   • своЇчасно попереджувати п≥дписувача та додавати в сертиф≥кат в≥дкритого ключа п≥дписувача ≥нформац≥ю про обмеженн¤ використанн¤ електронного цифрового п≥дпису, ¤к≥ встановлюютьс¤ дл¤ забезпеченн¤ можливост≥ в≥дшкодуванн¤ збитк≥в стор≥н у раз≥ запод≥¤нн¤ шкоди з боку центру сертиф≥кац≥њ ключ≥в;

   • перев≥р¤ти законн≥сть звернень про скасуванн¤, блокуванн¤ та поновленн¤ сертиф≥кат≥в ключ≥в та збер≥гати документи, на п≥дстав≥ ¤ких були скасован≥, блокован≥ та поновлен≥ сертиф≥кати ключ≥в;

   • ц≥лодобово приймати за¤ви про скасуванн¤, блокуванн¤ та поновленн¤ сертиф≥кат≥в ключ≥в;

   • вести електронний перел≥к чинних, скасованих ≥ блокованих сертиф≥кат≥в ключ≥в;

   • забезпечувати ц≥лодобово доступ користувач≥в до сертиф≥кат≥в ключ≥в та в≥дпов≥дних електронних перел≥к≥в сертиф≥кат≥в через загальнодоступн≥ телекомун≥кац≥йн≥ канали;

   • забезпечувати збер≥ганн¤ сформованих сертиф≥кат≥в ключ≥в прот¤гом строку, передбаченого законодавством дл¤ збер≥ганн¤ в≥дпов≥дних документ≥в на папер≥;

   • надавати консультац≥њ з питань, пов'¤заних з електронним цифровим п≥дписом.

   • «бер≥ганн¤ особистих ключ≥в п≥дписувач≥в та ознайомленн¤ з ними в центр≥ сертиф≥кац≥њ ключ≥в заборон¤ютьс¤.

    јкредитований центр сертиф≥кац≥њ ключ≥в маЇ право:
   • надавати послуги електронного цифрового п≥дпису та обслуговувати виключно посилен≥ сертиф≥кати ключ≥в;

   • отримувати та перев≥р¤ти ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ реЇстрац≥њ п≥дписувача ≥ формуванн¤ посиленого сертиф≥ката ключа, безпосередньо у юридичноњ або ф≥зичноњ особи чи њњ представника.

   • јкредитований центр сертиф≥кац≥њ ключ≥в маЇ виконувати ус≥ зобов'¤занн¤ та вимоги, встановлен≥ законодавством дл¤ центру сертиф≥кац≥њ ключ≥в, та додатково зобов'¤заний використовувати дл¤ наданн¤ послуг електронного цифрового п≥дпису над≥йн≥ засоби електронного цифрового п≥дпису.


  1. ”краинска¤ баннерна¤ сеть

   © CENTREGI
   E-mail: centregi@ukr.net

   Hosted by uCoz